image image

O projektu

"Učinkovito aktivno učenje i PODUčavanje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima“ - PODUZMI​

Program

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Financiranje

Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

Nositelj projekta

Partneri

Vrijeme provedbe

od 1. lipnja 2022. do 30. studenog 2023.

Ukupna vrijednost projekta

198.923,57 EUR

Intezitet potpore

100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna)

O projektu

Opći cilj projekta je doprinos održivom razvoju ruralnih područja, smanjenju siromaštva i raseljavanju mladih te poticanje socijalne uključenosti i inovacija u depriviranim općinama i mjestima Zadarske županije. Provedbom projekta doprinijet će se razvoju kompetencija nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika te će se razviti će se novi model podučavanja u poduzetništvu s ciljem razvijanja znanja, vještina i kompetencija učenika u ruralnim i depriviranim područjima.

Popis aktivnosti

 • Aktivnost 1

  Izrada novog modela podučavanja u poduzetništvu namijenjenog učiteljima osnovnih škola specifično za gospodarski deprivirana i ruralna područja

 • Aktivnost 2

  Implementacija pilot programa za aktivno podučavanje u poduzetništvu namijenjenog učiteljima osnovnih škola uključujući posebne programe za rad sa učenicima sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

 • Aktivnost 3

  Creativity camp u Zadru za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike osnovnoškolskih ustanova

 • Upravljanje projektom (UP)

 • Informiranje i komunikacija (IK)

Accessibility